top of page
Öğretmen ve yazı tahtası

Tarama Sınavları

Öğrenci Tanıma Sınavları

Öğrencinin kendini tanıması, konu eksiklerinin ön yargılarının, algıda seçicilik alanlarının belirlenmesi için kayıt öncesi yapılan tarama sınavlarına ek olarak;

Dönem içerisinde işlenen konuların öğrencide ki karşılığının tanımlanması, eksiklerinin belirlenip giderilmesini sağlamak amacıyla düzenli olarak uygulanır.

bottom of page